DUYURU DETAY

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK MİKTARI Azami: 818.000 TL DESTEK ORANI Azami % 75
PROJE SÜRESİ Azami: 18 Ay SON BAŞVURU TARİHİ  Sınır yok

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, 
  • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, 
  • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 
  • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, 
  • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, 
  • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

  • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en çok 24 (yirmi dört) ay, 
  • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, 
  • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
Endüstriyel Uygulama Programı    
Kira Desteği  18.000 75
Personel Gideri Desteği 150.000  75* 
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000  75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75*

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Detaylı Bilgi İçinUzmanlarımız ile irtibata geçiniz

Duyurular

 
 

Copyright 2022 © Bizlife Danışmanlık