DUYURU DETAY

KOBİ TEKNOYATIRIM

KOBİ TEKNOYATIRIM 2019 - KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI
DESTEK MİKTARI 

Orta Yüksek ve Yüksek Teknolojili Ürünler için Max. 5.000.000 TL

Düşük ve Orta Düşük Teknolojili Ürünler için Max. 1.000.000 TL

DESTEK ORANI Max %100
PROJE SÜRESİ Azami: 36 Ay SON BAŞVURU TARİHİ Sınır Yok


 

 

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Amacı:

- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,

- Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Kapsamı: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen ,

- Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 1 Milyon TL’ ye kadar,

- Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Bu destek programına Kobi Bilgi Sistemi’nde kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

 

1-Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi için yapılan başvuruların;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya

b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya

ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan 

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması gerekmektedir.

Söz konusu ürünün Teknoloji Alanları Tablosunda yer alması gerekmektedir. Bu tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Alanları Tablosu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

 

2-Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar kapsamında yapılan başvurular için;

a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

c) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması gerekmektedir

 

Söz konusu ürünün Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde olması gerekmektedir. 

Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Asgari 8 Ay Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan ürünler için 1 Milyon TL,  Orta Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için 5 Milyon TL

Erken Ödeme Oranı:%25

 

 

Destek Kalemleri Destek Oranları
a)Makine-teçhizat desteği* 

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

c)Yazılım giderleri desteği 

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

ç)Personel gideri desteği 

%100 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği 

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği 

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN SATIŞ UZMANLARIMIZI ARAYINIZ

Duyurular

 
 

Copyright 2024 © Bizlife Danışmanlık