DUYURU DETAY

KOBİGEL- KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL- KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 
DESTEK MİKTARI

Hibe: 300.000 TL

Kredi: 350.000 TL

DESTEK ORANI Azami % 60
PROJE SÜRESİ

En az:6 Ay

Azami: 18 Ay

BAŞVURU TARİHİ 04 Mart – 02 Mayıs 2019

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru aşamasında, proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2017 - 2018 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.

Mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili iş paketi içermeyen ve daha önce geliştirilmiş ürün / yazılımların sadece ticarileştirilmesiyle (tanıtım – pazarlama – satış) ilgili faaliyetler içeren proje sunulacak olması durumunda; proje konusu ürün / yazılımın çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde veya ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre içinde kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da ArGe Merkezinde sonuçlandırılmış olması şarttır.

- Kamu destekli projede; ilgili kurumun yazısındaki proje tamamlanma tarihi,

- Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) sonuçlandırılan ürün / yazılımda; TGB yönetici şirketi tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu raporun tarihi veya bölge içerisinde yatırımı için verilen yatırım izni tarihi, esas alınır.

- ArGe Merkezinde sonuçlandırılan ürün / yazılımda; başvuru sahibinin ArGe Merkezi Belgesinin var olması yeterlidir.

- Tüm belge türleri başvuru sahibi işletmeye ait olmalıdır. Herhangi bir isim altında devredilen belgeler kabul edilmez.

- “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen 6 dijital teknolojiden, “entegre çalışmak kaydıyla” birkaçı seçilmişse, en az birinin yukarıda belirtilen şartı sağlaması yeterlidir.

- Tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili herhangi bir iş paketi içeren projelerde kamu destekli proje olma, TGB ya da ArGe Merkezinde sonuçlandırılmış olmaya dair belgeler aranmaz. 

PROJE KONULARI

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 

61 Telekomünikasyon

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

GİDER KALEMLERİ  GERİ ÖDEMESİZ  GERİ ÖDEMELİ

PERSONEL GİDERLERİ

 • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 4 personel desteklenebilir.
 • Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:
             - Ön Lisans mezunlarına 2.500 TL - Lisans mezunlarına 3.000 TL
             - Yüksek lisans mezunlarına 3.500 TL
             - Doktora mezunlarına 4.500 TL 
100.000 TL’ye kadar        X

Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp ve bilişim donanımı dahil)

 • Destek kapsamında satın alınacak makineteçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)
250.000 TL’ye kadar 250.000 TL’ye kadar

Yazılım Giderleri

 • Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
100.000 TL’ye kadar 100.000 TL’ye kadar (Yazılıma ilişkin eğitim – danışmanlık giderleri hariç)

Hizmet Alım Giderleri

 • Eğitim giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Proje hazırlama danışmanlığı gideri
 • Belgelendirme giderleri
 • Diğer hizmetler
 • Tanıtım giderleri
 • Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
 • Fuar giderleri  Test ve analiz giderleri
200.000 TL kadar          X

 

PROJE İLE SUNULMASI GEREKEN BELGELER:

 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmalar
 • Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar 
 • KDV hariç tutarı 75.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.
 • Proje konusu ürünün potansiyel alıcısı olan, “bilanço esasına göre defter tutan ve 2017 - 2018 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme” ile başvuru sahibi işletmenin müştereken doldurup imzalayacakları Satın Alma Niyet Beyanı

AYRINTILI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ…

KOBİGEL- KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI -02 İMALAT SANAYİ İÇİN

 

DESTEK MİKTARI

Hibe: 300.000 TL

Kredi: 700.000 TL

DESTEK ORANI Azami % 60 
PROJE SÜRESİ

En az:6 Ay

Azami: 18 Ay

BAŞVURU TARİHİ 04 Mart – 02 Mayıs 2019

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Duyurular

 
 

Copyright 2019 © Bizlife Danışmanlık