DUYURU DETAY

1507 KOBİ Arge Başlangıç Destek Programı

TUBİTAK 1507 KOBİ ARGE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 
HİBE MİKTARI Azami: 500.000 TL HİBE ORANI 

Azami % 75

PROJE SÜRESİ  Azami: 18 Ay SON BAŞVURU TARİHİ  30.12.2018 

 

 

PROGRAMIN AMACI:

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır. 

Diğer hususlar;
 Programa başvuru yapacakların KOBİ olması gerekmektedir.Diğer hususlar;
Diğer hususlar;
 
Programa başvuru yapacakların KOBİ olması gerekmektedir.
Diğer hususlar;
 Programa başvuru yapacakların KOBİ olması gerekmektedir.
TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE desteği kapsamında projelerin azami olarak %75’ı oranında destelenmektedir.
AR-GE projesi kapsamında değerlendirilen ve desteklenen harcamalar;
a) Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen),
b) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri,
c) Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri ,
d) Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. Giderleri,
e) Patent başvuru giderleri.
5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİLEN VERGİSEL TEŞVİKLER
Devletimiz AR-GE yapan ve projesi kamu kurumları tarafından onaylanan firmalara AR-GE projesi çerçevesinde 5746 sayılı kanun ile
 Yapılan harcamaların %100 oranında kurumlar vergisinden düşürülmesi
 SGK primlerinde %90’a varan indirimler
 Damga vergisi istisnası gibi teşvikler vermektedir.
Diğer hususlar;
 Programa başvuru yapacakların KOBİ olması gerekmektedir.
TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE desteği kapsamında projelerin azami olarak %75’ı oranında destelenmektedir.
AR-GE projesi kapsamında değerlendirilen ve desteklenen harcamalar;
a) Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen),
b) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri,
c) Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri ,
d) Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. Giderleri,
e) Patent başvuru giderleri.
5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİLEN VERGİSEL TEŞVİKLER
Devletimiz AR-GE yapan ve projesi kamu kurumları tarafından onaylanan firmalara AR-GE projesi çerçevesinde 5746 sayılı kanun ile
 Yapılan harcamaların %100 oranında kurumlar vergisinden düşürülmesi
 SGK primlerinde %90’a varan indirimler
 Damga vergisi istisnası gibi teşvikler vermektedir.
Diğer hususlar;
 Programa başvuru yapacakların KOBİ olması gerekmektedir.
TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE desteği kapsamında projelerin azami olarak %75’ı oranında destelenmektedir.
AR-GE projesi kapsamında değerlendirilen ve desteklenen harcamalar;
a) Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen),
b) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri,
c) Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri ,
d) Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. Giderleri,
e) Patent başvuru giderleri.
5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİLEN VERGİSEL TEŞVİKLER
Devletimiz AR-GE yapan ve projesi kamu kurumları tarafından onaylanan firmalara AR-GE projesi çerçevesinde 5746 sayılı kanun ile
 Yapılan harcamaların %100 oranında kurumlar vergisinden düşürülmesi
 SGK primlerinde %90’a varan indirimler
 Damga vergisi istisnası gibi teşvikler vermektedir.

Duyurular

 
 

Copyright 2024 © Bizlife Danışmanlık