DUYURU DETAY

KALKINMA AJANSLARI COVİD-19 MÜCADELE DAYANIKLILIK PROGRAMI

                                                                                                                                                          KALKINMA AJANSLARI KORONAVİRÜS DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI Asgari:  50.000 TL   Azami: 2.000.000 TL

HİBE ORANI %25 - %100

PROJE SÜRESİ Azami: 3 ay

SON BAŞVURU TARİHİ 30.04.2020

TOPLAM BÜTÇE 220.000.000 TL

UYGULANDIĞI İLLER TÜM İLLER

 

Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Kalkınma Ajansları tarafından bütün bölge ve illeri kapsayan 220 milyon TL tutarlı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı için ilana çıkılmış bulunmaktadır.

Programın Genel Hedefi:

COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi
Programın Öncelikleri:
 
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması;
-Başta en yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere,
- COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması;
- Sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler desteklenecektir.
 
Örnek müdahale alanları:
1. Dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
2. Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlandırılmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
3. COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması
4. Halihazırda Türkiye’de yaşayan ve Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi
5. Eğitimin devamlılığı sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi
6. Yardımlaşma esaslı gönüllük oluşumları ile mahalle ve ilçe bazlı olarak ekonomik faaliyetleri destekleyecek yenilikçi çözümler geliştirilmesi
7. Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
8. Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi
9. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik hizmet ve organizasyonların geliştirilerek kullanıma sunulması
10. Virüs yayılımının yoğun olduğu mekânların anlık olarak belirlenmesi, gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesi
 
Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
-COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir.
 
Örnek müdahale alanları:
1. Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanları ile UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması
2. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
3. COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
4. COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması
5. Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılması
6. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için kâr amacı güden işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması (örneğin, farklı bir sektörde faaliyet gösteren bir işletmenin koruyucu giysi üretimine başlaması)
 
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi
-Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecektir.
 
Örnek müdahale alanları:
1. Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için kâr amacı güden işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması
2. Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi
3. Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması
4.  İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması
5.  Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi
6. Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi
7. Yoğun kullanılan mekânların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi
 
 
NOT: Bu örnekler fikir vermesi amacıyla verilen örnekler muhtemel proje konularının tümünü kapsamamakta olup program önceliklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir.
 
Kimler Başvurabilir?
 
• Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve
Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
• İlçe Sağlık Müdürlükleri
• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• Belediyeler, İSKİ, İETT
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
• İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret
Borsası
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,
Merkezler
• Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Birlikler, Federasyonlar,
Konfederasyonlar)
• Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
Belediye Şirketleri
• Kâr Amacı Güden İşletmeler 
 
Kalkınma Ajansları Listesi
 
    TR1: İstanbul
    TR10: İstanbul – (İSTKA) İSTANBUL KALKINMA AJANSI
    TR2: Batı Marmara
    TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ- (TRAKYAKA) TRAKYA KALKINMA AJANSI
    TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
    TR3: Ege
    TR31: İzmir –(İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI
    TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
    TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (ZAFER) ZAFER KALKINMA AJANSI
    TR4: Doğu Marmara
    TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI
    TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –(MARKA) DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
    TR5: Batı Anadolu
    TR51: Ankara – (ANKARAKA) ANKARA KALKINMA AJANSI
    TR52: Karaman, Konya – (MEVKA) MEVLANA KALKINMA AJANSI
    TR6: Akdeniz
    TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
    TR62: Adana, Mersin – (CKA) ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
    TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
    TR7: Orta Anadolu
    TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – (AHİKA) AHİLER KALKINMA AJANSI
    TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TR8: Batı Karadeniz
    TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – (BAKKA) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
    TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – (KUZKA) KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – (OKA) ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
    TR9: Doğu Karadeniz
    TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – (DOKA) DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
    TRA: Kuzeydoğu Anadolu
    TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – (SERKA) SERHAT KALKINMA AJANSI
    TRB: Ortadoğu Anadolu
    TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – (FKA) FIRAT KALKINMA AJANSI
    TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – (DAKA)  DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
    TRC: Güneydoğu Anadolu
    TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – (İKA) İPEK YOLU KALKINMA AJANSI
    TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – (KARACADAĞ) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
    TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – (DİKA) DİCLE KALKINMA AJANSI
 
 
 
AYRINTILI BİLGİ İÇİN UZMANLARIMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ…
 

              

Duyurular

 
 

Copyright 2020 © Bizlife Danışmanlık