DUYURU DETAY

Hamle Programı Mobilite Çağrısı

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

“Mobilite Çağrısı”

 

 

DESTEKMİKTARI

Asgari 10 Milyon TL

 

DESTEK ORANI

               % 75

 

DESTEKSÜRESİ

8-36 AY

 

SON BAŞVURU TARİHİ

 

22 Haziran 2021

             
 

 

PROGRAMIN AMACI VEKAPSAMI

Amacı:

Programın amacı, aşağıda listesi yer alan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaktır. Ar-Ge ve/veya Üretim Yatırımı desteklenecek ürünler tebliğ ile ilan edilmektedir. Program amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, Ticarileşme, Yatırım ve Üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanmaktadır.

Kapsamı:

Program kapsamında belirlenen odak sektörler; Elektronik, Elektrikli Teçhizat, Makine ve Ulaşım Araçları sektörleridir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.

2-Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı)10 Milyon TL’den az olamaz.

 

PROJE KONULARI

Mobilitel Çağrısına sadece Elektronik, Elektrikli Teçhizat, Makine ve Ulaşım Araçları sektörlerindeki orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler ile bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından Bakanlık tarafından yayımlanan Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırım projeleri için başvuru yapılabilecektir.

 

 

Başvuru kapsamında birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Üretilmesi hedeflenen temel ürün haricindeki diğer ürünlerin proje bütünlüğü açısından,

a) Temel ürünün ara girdisi olup projenin daha yüksek katma değer oranıyla hayata geçirilebilecek olmasına katkı sağlama,

b) Temel ürünle aynı makine parkurunda üretilebilme,

c) Kısmi bir ek yatırım ile üretilerek projenin katma değer tutarını artırabilme, niteliklerinden en az birini karşılaması gerekir. Çağrı kapsamında değerlendirmeye sunulan bir projede bu koşulları sağlayan ürünler için de program kapsamında yer alan destekler verilebilir.

 

 

 Proje Paydaşı koşulu:

 

 • Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması beklenir.
 • Başvuru sahibi ile proje paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı protokolü, Program Portalı’nda yayınlanan uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formunun doldurulması suretiyle imzalanır.
 • Başvuru sahibi ile Proje Paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği bir Uzlaşı Protokolü imzalanması beklenmektedir.
 • Proje Paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması halinde Uzlaşı Protokolü sunulması gerekli olmayıp paydaştan öncelikli ürünü satın alabileceğine ilişkin niyetini gösterir yazı alınması yeterlidir.
 • Ürünün niteliği dolayısıyla nihai tüketim mallarının bir kısmında olduğu gibi çok alıcılı ve parçalı veya sermaye mallarının bir kısmında olduğu gibi süreklilik arz etmeyen talep yapısının bulunması vb. durumlarda proje teklifinde Proje Paydaşı bulunmayabilir.

 

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 

Bu çağrı kapsamında Stratejik Yatırım Teşviği, Proje Bazlı Teşvik, TÜBİTAK  1511 Ar-Ge desteği (50 milyon TL ve üzeri sabit yatırım öngörülmesi halinde), KOSGEB Stratejik Ürün Desteğine ait destek unsurları aşağıda belirtilmiştir.

 

Stratejik Yatırım Teşviklerinde Destek Unsurları ;

 

 • Kdv istisnası,
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Vergi İndirimi (Yatırıma katkı oranı %50, Vergi İndirimi Oranı %90),
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6. Bölgede: 10 Yıl, Diğer Bölgelerde 7 Yıl (Asgari Ücret)
 • Sigorta primi işçi hissesi desteği (Yüksek Teknoloji:7 Yıl, Orta-Yüksek Teknoloji: 5 Yıl (Asgari Ücret)
 • Gelir vergisi stopajı desteği (10 Yıl Yüksek Teknoloji:500 Kişi, Orta-Yüksek Teknoloji: 300 Kişi[Asgari Ücret])
 • Faiz veya Kar Payı Desteği (TL kredi/ Yüksek Teknoloji: 10 Puan, Orta-Yüksek Teknoloji:8 Puan, Döviz Kredi 2 Puan, Yatırımın %20’si 50 Milyon Limiti)
 • Yatırım Yeri Desteği, KDV iadesi sağlanmaktadır.

 

Proje Bazlı Yatırım Teşviklerinde Destek Unsurları;

 

 • Kdv istisnası,
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Vergi İndirimi (Yatırıma katkı oranı %200, Vergi İndirimi Oranı %100),
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (10 Yıl –Brüt Ücret)
 • Gelir vergisi stopajı desteği (10 Yıl-Asgari Ücret Kişi Limiti Yok)
 • Faiz veya Kar Payı Desteği (10 Yıla Kadar Limitsiz)
 • Yatırım Yeri Desteği,
 • KDV iadesi,
 • Enerji Desteği (10 Yıl Enerji Giderinin Yarısı)
 • Nitelikli Personel Desteği, (5Yıl-20 X Brüt Asgari Ücret )
 • Kamu Alım Garantisi sağlanmaktadır.
 • Sermaye Desteği,

 

 

Tübitak 1511 Ar-Ge Desteği Unsurları: Program kapsamında;  KOBİ’ler için %75’ini, diğer firmalar için %60’ını karşılanmaktadır. Ar-Ge harcamaları olan;

 • Personel gideri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri,
 • Alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer alım giderleri,
 •  Üniversiteler ve diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet alım giderleri,
 •  Destek personeli-elektrik-gaz-su-bakım/onarım- haberleşme gibi genel proje giderleri.

 

Kosgeb Stratejik Ürün Destek Programı: KOBİ’lere personel gideri desteği haricindeki tüm giderler için uygulanacak destek oranı %60 olup aşağıdaki destek unsurları için 6 milyon TL’yi aşmayacak şekilde %30 geri ödemesiz, %70 geri ödemeli destek sağlanabilecektir. Destek kararında yer alan geri ödemeli destek tutarının yüzde 35’i oranında erken ödeme yapılabilmektedir Destek Kapsamında;

 • Makine-teçhizat desteği,
 • Yazılım gideri desteği,
 • Personel gideri desteği,
 • Referans numune gideri desteği,
 • Hizmet alımı desteği verilmektedir.

 

            AYRINTILI BİLGİ İÇİN UZMANLARIMIZ İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ…

Duyurular

 
 

Copyright 2021 © Bizlife Danışmanlık