DUYURU DETAY

KOSGEB ARGE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL DESTEK PROGRAMI

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

· Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

· Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

· KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

· Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

· İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

· Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.


PROJE SÜRESİ
 
-Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en çok 24 (yirmi dört) ay, 
 
-Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 
-Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
 
KRİTERLER
 
-Ticaret Odası ya da Esnaf Sanaatkarlar Odasına kayıtlı olmak
 
-KOBİ olmak ( 1-250 arasında çalışanı ve 40 milyon TL altında cirosu olması)
 
-Başvuru tarihinden önce kurulmuş olmak 
 
KRİTERLER
 TİCARET YA DA ESNAF SANATKARLAR ODASINA KAYITLI OLMAK
 KOBİ OLMAK ( 1-250 arasında çalışanı ve 40 milyon TL altında cirosu olması)
 BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE KURULMUŞ OLMAK

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI 

Ar-Ge ve İnovasyon Programında Desteklenecek Proje Giderleri

-İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz

-Kira Desteği 30.000 TL  ( Teknopark İçi) 24.000 TL (Teknopark Dışı ) %75 destek oranı

-Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 TL % 75 destek oranı

-Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 TL % 75 destek oranı

-Personel Gideri Desteği 150.000TL % 75 destek oranı

-Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000TL  % 100 destek oranı

-Proje Geliştirme Desteği Proje

a)Danışmanlık Desteği 25.000 TL % 75 destek oranı 

b)Eğitim Desteği 10.000 TL %75 destek oranı 

c)Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 TL %75 destek oranı 

d)Proje Tanıtım Desteği 5.000 TL %75 destek oranı 

e)Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 TL %75 destek oranı 

f)Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 TL %75

Endüstriyel Uygulama Programı

a)Kira Desteği 18.000 TL %75 destek oranı 

b)Personel Gideri Desteği 150.000 TL %75 destek oranı 

c)Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000 TL % 75  destek oranı 

d) Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 500.000TL % 75 destek oranı 

Duyurular

 
 

Copyright 2023 © Bizlife Danışmanlık