DUYURU DETAY

AR-GE MERKEZİ

AR-GE Merkezi Nedir?

AR-GE Merkezi, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

AR-GE Merkezi Sertifikası Temel Şartları     

·         Ar-Ge Merkezi Belgesi alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 15 (otuz) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur.

·         Ar-Ge Merkezinin ayrı bir fiziki birim veya aynı lokasyonda olması gerekir.

·         Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan (Tübitak 1507,Tübitak 1501 vb.Ar-Ge projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmay devam eden firma olan birimi ifade etmektedir.

AR-GE Merkezi Teşvikleri

·         Ar-Ge  harcamalarında  kurumlar vergisinden 2 defa indirim imkanı

·         Ar-Ge  Merkezi personelinin ücretlerinde  % 80  gelir vergisi stopaj indirimi

·         Ar-Ge  Merkezi personeli ücretlerinde % 50 SGK  işveren hissesi indirimi

  Hizmetlerimiz

·         Ar-Ge  Merkezi sertifikası almaya aday şirketlerin mali işlerinin ,yeniden yapılandırılması

·          İş süreçlerinin tarif edilmesi ve uygulaması

·         Ar-Ge  Merkezi yönetmeliğinin yazılması

·         Ar-Ge Merkezi  müracaat dosyasının oluşturulması

·         Sanayi Bakanlığına müracaat

·         Sertifikanın alınması sonucu maliye bakanlığına ve SGK müracaatları

·         Vergi indirimlerinin hesaplanması ve uygulaması

·         Sanayi Bakanlığının sertifika sonrası yapacağı denetimlerin hazırlık ve sunumunun yapılması

Projenizi birlikte başarılı bir şekilde kurgulamak için bizimle iletişime geçiniz...

Duyurular

 
 

Copyright 2024 © Bizlife Danışmanlık