HİZMETLERİMİZ

KOBİ DANIŞMANLIĞI

By BizLife

 

KOBİ DANIŞMANLIĞI

 

Kobi tanımı; 1-250 arası sigortalı çalışanı olan ve yıllık cirosu 40 milyon TL’ nin altında olan firmalara denilmektedir.

Hizmetinize sunduğumuz Kobi Danışmanlık Hizmetlerimiz, ülkemizde mevcut işletmelerin %99’ unu oluşturan, ekonomik varlıklarını sürdürerek, rekabet güçlerini arttırmak isteyen KOBI’ lerimizin, inanılmaz bir hızla gelişen yeni ekonomi sistemlerine kısa zamanda adapte olabilme sürenizi hızlandırmak, global rekabette öne geçerek yeni Dünya markaları yaratmanıza yardımcı olabilmek amacıyla geliştirilmiştir.

Kobi danışmanlığı kapsamında; firmanızın sıkıntılarını, eksikliklerini giderme ve gelişimlerine ciddi katkı sağlamak için proje hazırlamaktayız.

Bu destekler ile Kobilerin geleceğe daha güvenle bakmaları sağlanmaktadır.

 

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

HİBE MİKTARI Azami:270.000TL

HİBE ORANI Azami:% 50

PROJE SÜRESİ Azami:36 Ay

SON BAŞVURU TARİHİ:SINIR YOK

 

PROGRAMIN AMACI

·         Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

·         KOBİ’ lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

·         KOBİ’ lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

·         KOBİ’ lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını arttırmak için tanıtım ve pazarlama faaliyerlerinin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

1. ve 2. Bölgeler

3., 4., 5. ve 6. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

50%

60%

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

15.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

50.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

Gönüllü Uzmanlık Desteği

10.000

Lojistik Desteği

20.000

*Nitelikli eleman desteği (Lisans mezunu)

*Yurt dışı iş gezisi (Otel, uçak bileti vs. masraflar)

*Yurt içi fuar desteği (Fuar standı ücreti, temizlik, güvenlik vs.) : 30.000 TL ye kadar

KRİTERLER

·         TİCARET YA DA ESNAF SANATKÂRLAR ODASINA KAYITLI OLMAK

·         KOBİ OLMAK (1-250 arasında çalışanı ve 25 milyon TL altında cirosu olması)

·         BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE KURULMUŞ OLMAK
 

KOBi PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
  • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
  • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması

 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi                                3 Yıl             

Proje Süresi                                      6-24 ay (+12 ay )

Destek Üst Limit                              150.000 TL

Proje Destek Oranı                          1. ve 2. Bölgelerde %50

                                                              3. , 4. , 5. ve 6. Bölgelerde %60

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

Duyurular

 
 

Copyright 2024 © Bizlife Danışmanlık