HİZMETLERİMİZ

MARKA & PATENT HİZMETLERİ

By BizLife

MARKA & PATENT HİZMETLERİ

 

MARKA  VE PATENT HİZMETLERİ

Marka başvurularınızın önemi

- Tescil edilmemiş bir marka hukuken size ait değildir.

- Hukuki koruma marka tescili ile başlar.

- Tescil ettirmeden markanızı kullanmanız, hak kaybına sebebiyet verebilir.

- Tescille, markanızı devredebilir, lisans verebilirsiniz.

 

MARKA OLMAK

Marka olmanın, fahiş fiyatlarda reklam kampanyalarının üzerine oturduğu ve markalaşmanın pahalı olduğu fikri süregelir. Ancak günümüz şartlarında markalaşma süreçleri bambaşka konular üzerinde gelişim göstermektedir.

Dünya devi markaların başında gelen Apple örneğinde olduğu gibi, reklama hiç para harcamadan da ürünler marka haline gelebilmektedir. Bir başka dünya devi kuruluş olan Shaya Mağazacılık A.Ş. ‘nin Starbuck’ s isimli kahve zincirlerinin başarısı da aynı konuya örnek gösterilebilir. Burada ana fikir hizmet şeklinin özgünleştirilerek, müşterilerce ilgi çekici hale gelmesininin sağlanmış olmasıdır. Nitekim insanlar marketlerde 25 kuruş olan kahvenin muadili 50 kuruş olunca pahalı bulurken; Starbuck’ s kahve zincirlerinde kuyrukların olması, başarılı pazarlama politikalarının delili olmakta.

Perakende sektörünün boşluklarını fark edip rakiplerine göre çok daha farklı hizmet sunan Starbuck’ s, kahvenizi içerken evinizde hissetmenizi vaad ediyor. Bu sebeple insanlar saatlerce oturup, Wi-Fii ağını sınırsızca kullanabildikleri bir mekanda kahve içmeyi tercih ediyorlar. Bu şartlarda da alınan kahve hizmetinin bedeli makul görülüyor.

Özetle; marka bir vaattir ve fiyatınız dahilinde rakiplerinize fark atacak hizmetler sunmanız beklenir. Farklı bir hizmeti temsil ettiğiniz anda marka olur ve güç kazanırsınız.

 

MARKA OLMAK NE DEMEK? BÜYÜK MARKA OLMAK NE DEMEK?

Günümüz dünyasında, akıllara yer eden şahıs ya da şirket olmanın esas şartı güçlü bir marka oluşturmaktır. Marka olma kavramı içerisinde şahısların ya da şirketlerin görünen yüzü ve karakteri büyük önem taşımaktadır. Bu noktada vizyon ve misyon kavramları şirketlerin karakterini oluştururken, şirket isimleri ve logoları da görünen yüzü temsil etmektedir.

Marka oluşturmada ilk adım en önemli kısım olmaktadır. Müşteri ile iletişime geçen ilk yüzünüz yani şirket isminiz ve logonuz kolay anlaşılır, akılda kalıcı ve şirket özelliklerini yansıtıcı niteliklerde olmalıdır. 

Özgün bir logo tasarımı, grafik işinin iyi yapıldığı ve doğru renklerin kullanıldığı tasarımlar ile ortaya çıkacaktır. Yalnızca amblem ya da yalnızca isim kullanmak yerine; logonuzda her iki faktöre de yer vermeniz etkili bir imaj oluşturmanıza katkı sağlayacaktır.

Marka olma sürecinde logo tasarımından sonra vereceğiniz hizmetin kalitesi ve müşteri ilişkileri en önemli aşama olacaktır. Bu konuda 20 yılı aşkın süredir başarılı müşteri ilişkileri ile yoluna devam eden Nike markası en büyük örnek olacaktır. İnsanların saniyenin onda biri sürede Nike logosunu algılıyor olmaları Nike’ ın marka olma başarısının delili niteliğinedir.

 

GLOBAL BİR MARKA OLMAK

Marka olma sürecinde temel ihtiyaç satış miktarını artırmak ve pazar payını dünya düzeyine çekebilmektir. Global bir marka olmak için; öncelikle işletmenin dahil olduğu yerel pazarında, mevcut müşterileriyle olan bağını güçlendirmesi daha sonra yerel pazardaki payını arttırarak güçlenmesi gerekmektedir. Marka olma sürecinde üretim ve hizmet hacmi genişleyeceğinden aksamalar yaşanabilecektir ancak ilk büyüme adımları yerel pazar içerisinde atılacak olunursa çözüme ulaşmak çok daha kolay olabilecektir. Dilinden anladığınız, kültürünü bildiğiniz pazar içerisinde edineceğiniz tecrübeler, dünya pazarına açılmaya başladığınız anda sizi oluşabilecek sıkıntılara karşı daha güçlü donatacaktır.

Dünya pazarına açılabilecek noktaya gelindiğinde ise ilk adımların komşu ülkeler ile atılması marka olma sürecinin sağlıklı yürümesi için faydalı olacaktır. Böylelikle yeni lojistik kültürünün şirketiniz üzerinde daha kontrollü işlemesini sağlamış olursunuz.

 

MARKA OLMA YOLUNDA ŞİRKET İÇİ İLETİŞİM

Markalaşma sürecinde şirketin müşterileri ile olan iletişimi kadar şirket içinde çalışanları ile olan iletişimi de büyük önem arz etmektedir. Çalışanların eğitimli olması, şirket vizyonuna paralel vizyonda olması ve çalışma şartlarından memnuniyetleri şirketlerin büyümelerini önemli oranda etkileyen faktörler arasındadır. Dolayısıyla markalaşma yolunda izlenecek stratejilere şirket içi iletişimin kalitesi de eklenmeli ve ekip ile birlikte adım atılmalıdır.

Şirket içi iletişimin kalitesi sizin tanınırlığınıza olumlu yansıyacak bir faktördür. Tanıtım denildiğinde akla reklam gelmektedir ancak akıllarda bırakılacak güven, kalite, mutluluk gibi imajlar da tanınırlığın artmasında büyük roller oynayacaktır. Tanınırlığın artmasındaki temel; bahsi geçen hizmet ya da şirket hakkında söylenecek sözlerdir. Bu durum tanıtım üzerinde her zaman çok daha etkili olmaktadır.

Bu sayede şirketiniz hiç reklam yapmadığı halde, ‘fısıltı gazetesi’ ile kulaktan kulağa taşınarak tanınırlığı artacaktır.

 

MÜŞTERİ GÖZÜNDE MARKA OLMAK

Ürettiğiniz ürün ya da sunduğunuz hizmetin hitap ettiği grubun gözünde markanızın ne ifade ettiği önemli bir konudur. Bugün ‘marka’ olarak ifade edilen kavram aslında markanın sunduğu hizmet ve ürettiği ürün ile müşteri gözünde itibar kazanması şeklinde ifade edilebilir. Müşteri gözünde ‘marka’ yı marka yapan unsurlara bakıldığında; işletmenizin yaptığı reklam ve tüm tanıtım çalışmalarının bunda etken olduğu görülmektedir. Beraberinde hizmetinizin kalite standartı da büyük rol oynamaktadır.

Müşteri nezdinde ürün veya hizmetinizin hangi talep için arz oluşturduğu çok önemlidir. Müşterinin sizden talebi doğrultusunda üreteceğiniz ürün ve hizmete doğru fonksiyonlarda özgünlük kattığınızda ise markanızın farkını ortaya koymuş olacaksınızdır.

Arz talep dengesinin kurulmasının ötesinde, müşteri gözünde güven inşaa etmiş bir marka ortaya koymak da hızlı büyüme üzerinde etkili olmaktadır. Müşteriler nezdinde güven oluşturamamış bir hizmet ya da ürün için yapılacak reklam yatırım ve tanıtım aktiviteleri çöpe gitmiş olacaktır.

Müşterinin gözünde güven oluşturan bir marka inşaa edebilmek için çizdiğiniz imaj ve izlediğiniz vizyon yolunun istikrarlı olması gerekmektedir. Bu sayede müşteri aldığı hizmet ve ürünün faydasına inanacak, satın alma konusunda istikrarını koruyacaktır. Özellikle reklam ve tanıtımlar aracılığı ile markanızın vaad ettiği aantajları eksiksiz sağlıyor olması bu konudaki en önemli etken olacaktır.

 

YÜKSEK BÜTÇELİ REKLAMLARA İHTİYACINIZ YOK

Dünya üzerindeki büyük markaların çoğunun büyüme tarihçelerine bakıldığında, geleneksel reklam faaliyetlerine başvurmadıkları halde hızla büyüdükleri görülmekte. 90’lı yılların ortalarında hizmet sektörünün içinde boy gösteren ve bugün dünyanın en büyük perakendeci markası olan amazon.com buna en büyük örnektir. Amazon.com, geleneksel reklam faaliyetlerine ihtiyaç duymadan, kaliteyi şart koşup istikrarını bozmayarak müşteri gözünde bugünkü prestijine ulaşmıştır.

Benzer atakları dünyanın en konforlu arabalarını üreten Mercedes markasında da görebilmekteyiz. Prestiji düşük araba markalarının yaptığı reklamlardan daha az reklam yaparak bugünkü müşteri ağına ulaşmış olan Mercedes de müşteri güvenini kazanarak büyüyen markalar arasında.

Bu ve bunun gibi bir çok markanın ortak yönü müşterinin memnuniyetini ilk sırada tutmalarıdır. Her hizmet sektöründe olduğu gibi bu iki markanın ve diğer dünya devlerinin yaşadığı/yaşattığı pürüzler olmaktadır. Ancak hızlı çözüme ulaştırma ve müşteri hizmetlerinin ilgili olması gibi sebeplerle verdikleri güveni kaybetmemiş, markalarının vaad ettiği kalitenin düzeyini hiç düşürmemişlerdir.

Özetle pazar payı hızla gelişen bir marka olabilmek için mevcut ve potansiyel müşteri ağının güvenini kazanarak işe başlanmalıdır. Bu adımdan sonra yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetlerinin etkisi beklenenden çok daha büyük etki yaratacak, işletmenizin ekonomisine olumlu yönde yansıyacaktır.

 

MARKA TESCİLİ

Marka üzerine konulduğu eşyanın ya da verilen hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeğe yarayan her türlü işarettir.

Markanın en temel işlevi ayırt etmektir. Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından orijinal ve karakteristik olmalıdır. İştigal konusunu tasvir eden, başkasının önceden tescil ettirdiği veya tescil başvurusunda bulunduğu markalar ayırt edicilikleri olmadığı gerekçesiyle tescil edilemez.

Ülkemizde marka hukuku mevzuatı marka korumasından faydalanabilmek için tescil ilkesini benimsemiştir. Yüksek Yargı kararlarında markanın önceden kullanımı yoluyla ayırt edicilik kazandırılması halinde hak sahipliğinin kabul edilebileceği kuralını benimsemiş olmakla beraber gerçek hak sahipliğinin kabulü için yoğun bir kullanımın kanıtlanması gerektiğinden ve  markanın verdiği hakların tescilsiz markalar açısından kullanımı sıkıntı yarattığından markanın tescil edilerek kullanılması tavsiye edilir.

 

TASARIM TESCİLİ

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının, çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

Bir tasarımın tescille ( tasarım tescili için) korunabilmesi için aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gereklidir.

Yenilik
Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.


Ayırt edici nitelik
Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir.

 

PATENT TESCİLİ

Yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlar patent verilerek korunur. Buluş kısaca sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanabilmekte ve yeni teknolojilerin üretilmesini, varolan teknolojinin ise gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka deyişle buluş tarım da dahil olmak üzere sanayi ve teknoloji alanındaki somut bir sorunun çözümüdür. Patent, buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süreyle sınırlı olarak devlet veya diğer resmi patent ofisleri tarafından bahsedilen bir haktır.

Patent hakkı buluş sahibine söz konusu ürünü satma, pazarlama konusunda bir ayrıcalık sağlamakta ve bu da yeni buluşların yapılmasını teşvik etmektedir. Patent hakkının buluş sahibine sağladığı bu ayrıcalık incelemeli patentte 20 yıl, incelemesiz patentte 7 yıldır.

Buluşların patent alarak korunabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olmadır.

Yenilik; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanmamış olmasını ifade eder.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması ise; buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan açıkça çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olmasını ifade eder. Bir başka değişle, tekniğin bilinen durumunu aşmak ortaya konulan buluş sayesinde konuyla ilgili olarak mevcut bilginin ilerisine geçilmesidir.
Son olarak sanayiye uygulanabilir olma; buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.

 

FAYDALI MODEL TESCİLİ

Faydalı Model Belgesi, tıpkı patentler gibi buluşlara verilen koruma belgeleridir. Faydalı Model Belgesi için belge verilebilirlik kriterleri, yenilik ve sanayide uygulanabilirliktir. Yeni olan ve sanayide uygulanabilir olan buluşlar, faydalı model belgesi ile korunabilirler. Faydalı model belgesi, başvuru sahibine ilk başvuru yapıldığı tarihten itibaren 10 yıllık bir koruma sağlamaktadır. Faydalı Model Belgesi, patent ile aynı haklara sahiptir.

Duyurular

 
 

Copyright 2024 © Bizlife Danışmanlık