HİZMETLERİMİZ

AR-GE DANIŞMANLIĞI

By BizLife

AR-GE DANIŞMANLIĞI

 

Ar-Ge danışmanlığı kapsamında; işletmelerin özgün ürün ve hizmet geliştirmelerine zemin hazırlanmaktadır. Bununla birlikte süreç boyunca atılacak her adımın titizlikle analizi ve takibi yapılarak uygun destek şeklinin tespiti yapılmakta ve destek alınana dek projenin tüm aşamalarında sağlıklı adımlar atılması sağlanmaktadır.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda; Ar-Ge danışmanlığı hizmeti alan firmalar tüm prosedürleri sıkıntısız bir şekilde aşarak, desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilmektedir.

 

Ar-Ge Nedir?

* Yaratıcı düşünce,

* Sürekli Gelişim,

* Objektif Değişim,

* Özgünlük,

* Gelecek Vaad Etme,

* Pazar beklentilerini ön görebilme,

* Ve bu beklentileri gelistirirerek kolay ulaşılabilir şartlarda pazara sunabilmektir.

 

Ar-Ge’nin Önemi

Ar-Ge, yani açılımı ile araştırma ve geliştirme çalışmaları; işletmelerin ve hatta ülkelerin Dünya’ ya içeriden baktıkları pencereleri niteliğindedir. Dolayısıyla bu pencerenin genişliği, işletmelerin pazar şartlarını görebilmeleri için çok büyük önem arz etmektedir.

İşletmeler yaptıkları yatırımların; geri dönüşü olan, pazarda uzun vadede tutunabilecek ve karlılık sağlayacak koşullar yaratmasını istemektedirler. Dünya pazarının bugün geldiği rekabet seviyesinde, zorlaşan pazar şartları ancak Ar-Ge çalışmaları ile aşılabilmektedir.

 

Mevcut durumumuzda;

- Rekabet ortamı hareketlenmeye devam ediyor,

- Kar oranları giderek azalıyor,

- Tasarımların ömürleri kısalıyor,

- Müşterilerin talepleri sürekli artıyor.

Bu şartların olduğu pazar ortamında ise işletmelerin mevcut ürünleri ile aynı kar oranlarında yoluna devam etmesi pek mümkün olmuyor. Bu noktada yapılacak Ar-Ge çalışmaları; pazar ortamını farklı perspektiflerden görerek, kalıcı kar getiren hizmetlerin ortaya koyulmasını sağlıyor. 

 

Türkiye’de Ar-Ge

Türkiye’deki Ar-Ge anlayışı en basit ifade ile şöyle sıralanmaktadır;

-        Ar-Ge olarak adlandırılan teknik kısımlar,

-       Müşteri talepleri doğrultusunda değişime giderek yeni modeller ortaya koyabilen Ar-Ge çalışmaları ve

-       Dünya’ yı yönlendiren lider nitelikteki Ar-Ge çalışmaları.

 

Ar-Ge Çalışmaları ile sağlanacak avantajlar ise;

-       Yenilikçi ürünlerin üretilmesi,

-       Ürün ve hizmetlerin kalite standartlarının yükseltilmesi,

-       Maliyet azaltıcı ve yüksek kalite niteliğinde yenilikçi tekniklerin geliştirilmesi,

-       Geliştirilecek yeni teknolojilerin; bilimsel temellere uygun, Ar-Ge’ nin tüm adımlarını kapsayan ve sonuçlarının faydalı çıktılar doğuracağı şekilde olması şeklinde sıralanabilmektedir.

 

Ar-Ge Konusundaki Teşvikler ve Destekler

Ülkemizde Ar-Ge çalışmaları yapan işletmelere bu çerçevede destekler sağlanmaktadır. 5746 sayılı kanun ile şartları ortaya koyulan destekler genel hatları ile;

-        KDV istisnası

-       Yapılacak giderlerin %100 oranında kurumlar vergisinden düşürülmesi

-       SSK primlerinde %90’a varan indirimler

-       Damga vergisi istisnası gibi  avantajlar sağlamaktadır.

Ayrıca işletmelerin Ar-Ge çalışmaları geliştirmeleri için %75’ e varan oranlarla hibe yani geri ödemesiz destekler verilmektedir.

 

TUBİTAK Destek Programları 

TUBİTAK desteği ile yapılacak olan Ar-Ge çalışma başlıkları;

-       KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

-       SAN-TEZ Proje Desteği

-       Ar-Ge Merkezi Desteği şeklinde sıralanmaktadır.

İşletmenizin bu ve bunun gibi Ar-Ge destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak için Proje Uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

 

AR-GE Merkezi

AR-GE Merkezi Nedir?

AR-GE Merkezi, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

AR-GE Merkezi Sertifikası Temel Şartları     

·         Ar-Ge Merkezi Belgesi alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 30 (otuz) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur.

·         Ar-Ge Merkezinin ayrı bir fiziki birim veya aynı lokasyonda olması gerekir.

·         Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan (Tübitak 1507,Tübitak 1501 vb.Ar-Ge projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmay devam eden firma olan birimi ifade etmektedir.

AR-GE Merkezi Teşvikleri

·         Ar-Ge  harcamalarında  % 100 kurumlar vergisi muafiyeti

·         Ar-Ge  Merkezi personelinin ücretlerinde  % 80  gelir vergisi stopaj indirimi

·         Ar-Ge  Merkezi personeli ücretlerinde % 50 SGK  işveren hissesi indirimi

  Hizmetlerimiz

·         Ar-Ge  Merkezi sertifikası almaya aday şirketlerin mali işlerinin ,yeniden yapılandırılması

·          İş süreçlerinin tarif edilmesi ve uygulaması

·         Ar-Ge  Merkezi yönetmeliğinin yazılması

·         Ar-Ge Merkezi  müracaat dosyasının oluşturulması

·         Sanayi Bakanlığına müracaat

·         Sertifikanın alınması sonucu maliye bakanlığına ve SGK müracaatları

·         Vergi indirimlerinin hesaplanması ve uygulaması

·         Sanayi Bakanlığının sertifika sonrası yapacağı denetimlerin hazırlık ve sunumunun yapılması

Projenizi birlikte başarılı bir şekilde kurgulamak için bizimle iletişime geçiniz...

Duyurular

 
 

Copyright 2024 © Bizlife Danışmanlık