HİZMETLERİMİZ

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

By BizLife

    Yatırım danışmanı olarak firmalara en uygun zaman ve zeminde sağlıklı yatırım yapmalarını sağlamak ve bu yatırımlarını minimum maliyet ile yapmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

   Yatırım Danışmanlığı Hizmetimiz Kapsamında;

-    Yatırım Analizinin Yapılması & Yol Haritasının Belirlenmesi

-     Uygun Arsa Araştırmasının Yapılması

-    Arsa Tahsis İşlemleri

-    Yatırım Teşvik Belgesi Dosyası Hazırlanması

-   Yatırım Teşvik Belgesinin Alınması

-   Yatımının Mevzuat Çervesinde Yapılmasının Temini ve Maksimum Faydanın Elde edilmesinin Sağlanması

-   Yatırım Teşvik Belgesinin Kapatılması

yeni   CAZİBE MERKEZLERİ İÇİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırım Danışmanlığı Hizmetimiz Kapsamında ayrıca Cazibe Merkezleri Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Verilmektedir.

Bu Kapsamda:

-    Yatırım Analizi & Sürecin Belirlenmesi

-    Yatırım Projesinin hazırlanaması

-   Yatırım için Başvuruların Yapılması& Sürecin Takibi

-   Uygun Arsa Araştırmasının Yapılması

-   Ücretsiz Fabrika Bina Hizmetinden Faydalandırılması

-   Sıfır Fazli Kredilerin Organizasyonu

-   10 Yıl Devlet Alım Garanti Sürecinin Takibi

 

DESTEĞİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ YADA UZMANLARIMIZ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ

 

 

 

UYGULAMALAR

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır;

1- Genel Teşvik Uygulamaları

2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları

* Bu uygulamalar kapsamında sağanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda göterilmişir.

 

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.
 
  • Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

     

Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
o 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
o 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 
*Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
  • 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
  • 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.

*Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

DESTEK UNSURLARI
 
Katma Değer Vergisi İstisnası:
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
 
Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
 
Vergi İndirimi:
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.
 
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 
Gelir Vergisi Stopajı Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
 
Sigorta Primi Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
 
Faiz Desteği:
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 
Yatırım Yeri Tahsisi:
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.
 
Katma Değer Vergisi İadesi:
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
 
GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
 
Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.
 
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
 
Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
 
 
 
ANAHTAR KELİMELER: yatırım teşvik, teşvik belgesi, cazibe merkezleri, bedava arsa, bedava bina, yatırım kredisi, bölgesel yatırımlar, bölgesel yatırım destekleri, van cazibe merkezi, erzurum cazibe merkezi, diyarbakır cazibe merkezi, elazıg cazibe merkezi, başbakandan yatırım müjdesi, yatırım teşvik belgesi, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, yatırım danışmanlığı, yatırım kanunu,
* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

Duyurular

 
 

Copyright 2018 © Bizlife Danışmanlık