HİZMETLERİMİZ

KALKINMA AJANSI PROJE DANIŞMANLIĞI

By BizLife

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan KOBİ destek programları arasında en kapsamlı destekleri veren  Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınma odaklı çalışan en önemli kurumlar arasında yer almaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde, Türkiye'de bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bütün bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınma girişimlerini başlatmak ve desteklemek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak bölgelerin ulusal kalkınma ve rekabet gücüne katkılarını artırmak amacıyla kurulan Kalkınma Ajanslarının sayısı bugün 26'yı bulmuştur.

KALKINMA AJANSI PROJE DANIŞMANLIĞI  KAPSAMINDA;

-    Ön Değerlendirme Yapılması ile Proje Uygunlugunun Tespiti

-    Proje Çalışması & Fizibilite Hazırlanması

-   Kalkınma Ajansına Başvurulaarın Yapılması

-   Proje Onay Süreçlerinin Takibi

-   Kalkınma Ajası ile Sözleşmenin Yapılması

-   Proje Uygulma Sürecinin Takibi

-   İhale Dosyasının Hazırlanması

-   Ara&Nihai Teknik Raporların Hazırlanması

Hizmetleri verilmektedir.

 

Türkiye'de bulunan tüm Kalkınma Ajanslarına çalışma yapılmaktadır. Kamu Kurumlarına avantajlı hizmet sunulmaktadır.  Detaylı Bilği için Uzmanlarımız ile İletişime Geçiniz...

Aşağıda Kalkınma Ajansları bulundukları bölgelere uygun olarak haritada belirtilmiştir;

 

Kalkınma Ajansları her yıl belirli zamanlarda çağrıya çıkarak kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen işletmelere yatırım desteği vermektedir.Çağrı konuları her yıl o bölgenin ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye yönelik seçilmektedir.Bu destek kapsamında;

-Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları,

-Yolculuk ve gündelik giderleri,

-Yeni ekipman ve hizmet satınalma maliyetleri,

-Sarf malzemesi maliyetleri,

-Taşeron maliyetleri (basım,etkinlik organizasyonu vb.),

-Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve ajanstan talep edilen destek tutarının %30'unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,

-Nihai denetim maliyetleri,

-Görünürlük maliyetleri desteklenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: istanbul kalkınma ajansı, İSTKA, kalkınma ajansı, kalkınma bakanlığı, ajans destekleri, marka kalkınma ajansı, dogu marmara kalkınma ajansı, trakyaka, Trakya kalkınma ajansı, kocaeli kalkınma ajansı, ankara kalkınma ajansı, batı akdeniz kalkınma ajansı, izmir kalkınma ajansı, izka,

Duyurular

 
 

Copyright 2018 © Bizlife Danışmanlık