DUYURU DETAY

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ TEKNOLOJİ YATIRIM DESTEK PROGRAMI

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ TEKNOLOJİ YATIRIM DESTEK PROGRAMI

DESTEK MİKTARI

Max. 5.000.000 TL

 

DESTEK ORANI

Max %100

PROJE SÜRESİ

Azami: 36 Ay

 

SON BAŞVURU TARİHİ

Sınır Yok

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN AMACI

 

·        Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya

          çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek

·        Ülke ekonomisine katma değer oluşturmak

·        Uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin

yapacakları teknolojik ürün yatırımları desteklenir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

Öncelikli Alanlarda yer alan işletmeler aşağıda belirtilen şartlardan en az 1 tanesini

karşılamaları durumunda başvuru yapabileceklerdir.

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 

1)        Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği

a)      Makine-teçhizat ve kalıp giderleri,

b)     Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri,

c)      Yazılım giderleri,

d)     Üretim hattı tasarım giderleri

2)   Personel gideri desteği

3)    Eğitim ve danışmanlık desteği

4)   Kira desteği

 

PROJE SONRASI VERİLECEK DESTEKLER

 

1)      Yatırım projesi sonrasında İşletme giderlerinin 1 yıl süresince desteklenmesi

a)      Personel giderleri

b)     Enerji giderleri

c)      Bakım onarım giderleri

DİĞER HUSUSLAR

 

1)      Proje kapsamında alınan makine-ekipman ve kalıp giderleri yerli olması durumunda destek oranı 15 puan artırılır

2)      Geri ödemeli desteklerde Teminat Mektubu alınmaktadır.

3)      Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, yatırım projesi bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere,  üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN SATIŞ UZMANLARIMIZI ARAYINIZ VEYA MAİL ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Etiketler: TeknoYatırım, Tekno Yatırım, KOBİ Tekno Yatırım, KOSGEB, Hibe Destekler, Orta Yüksek Teknoloji, Yüksek Teknoloji, 5 milyon TL destek hibe, KOBİ Destekleri, KOBİ TEKNOLOJİ YATIRIM DESTEK PROGRAMI, 

Duyurular

 
 

Copyright 2019 © Bizlife Danışmanlık