DUYURU DETAY

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI -02 İMALAT SANAYİ İÇİN

 

KOBİGEL- KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI -02 İMALAT SANAYİ İÇİN

 

DESTEK MİKTARI

Hibe: 300.000 TL

Kredi: 700.000 TL

DESTEK ORANI Azami % 60 
PROJE SÜRESİ

En az:6 Ay

Azami: 18 Ay

BAŞVURU TARİHİ 04 Mart – 02 Mayıs 2019

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak işletmelerin 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.

2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.

Not: 2019 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2018 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir. 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

PROJE KONULARI

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri VEYA birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecektir.

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

GİDER KALEMLERİ  GERİ ÖDEMESİZ  GERİ ÖDEMELİ

PERSONEL GİDERLERİ

 • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir.
 • Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni* personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir.
 • Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname onay tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.
100.000 TL’ye kadar x

Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp ve bilişim donanımı dahil)

 • Destek kapsamında satın alınacak makineteçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.
250.000 TL’ye kadar 600.000 TL’ye kadar

Yazılım Giderleri

 • Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir)
 • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
100.000 TL’ye kadar 100.000 TL’ye kadar (Yazılıma ilişkin eğitim – danışmanlık giderleri hariç) 

Hizmet Alım Giderleri

 • Eğitim giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Proje hazırlama danışmanlığı gideri
 • Belgelendirme giderleri
 • Diğer hizmetler
 • Tanıtım giderleri
 • Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
 • Fuar giderleri
 • Test ve analiz giderleri
100.000 TL’ye kadar               X

PROJE İLE SUNULMASI GEREKEN BELGELER:

 • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları
 • Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise) 
 • KDV hariç tutarı 75.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması verilmelidir. Not: Gider kaleminin özelliği gereği 3’ten az proforma fatura/fiyat araştırması temin edilebildiği durumlarda işletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir

AYRINTILI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ…

Duyurular

 
 

Copyright 2019 © Bizlife Danışmanlık