DUYURU DETAY

TÜBİTAK TEYDEB 2.0 GENEL SANAYİ DESTEKLERİ PROGRAMI

TÜBİTAK TEYDEB 2.0 GENEL SANAYİ DESTEKLERİ PROGRAMI

Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

PROJE MİKTARI  Max. 50.000.000 TL
DESTEK ORANI 

KOBİ % 75 

B.ÖLÇEKLİ % 60

PROJE SÜRESİ Azami: 36 Ay
SON BAŞVURU TARİHİ 31.12.2018

 

PROGRAMIN AMACI
Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI
Programa sermaye şirketleri başvuru yapabilir.
-Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
-Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu
-Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
1- Personel Gideri
2- Seyahat Gideri
3- Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
4- Danışmanlık ve Hizmet Alımları
5- Malzeme ve Sarf Alımları

6- Genel Giderler


GEREKLİ BELGELER
Ön Kayıt için:
1. Proje Ön Kayıt Formu (Her sayfası paraflı ve kaşeli)
2. Taahhütname(Kuruluş Yetkilisi tanımına uyan kişi/kişilerce imzalanmış)
3. Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
4. Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki
Değişiklikler dâhil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
5. Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
6. Kuruluşun KOBİ ise bu Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (Islak imzalı ve kuruluş kaşeli)


AYRINTILI BİLGİ İÇİN SATIŞ UZMANLARIMIZI ARAYINIZ VEYA MAİL ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

 

Anahtar Kelimeler: TEYDEB2, TUBİTAK, TEYDEB, arge çalışması, TEYDEB 02 Sanayi Arge, Destek Programı
 

Duyurular

 
 

Copyright 2019 © Bizlife Danışmanlık